بهینه سازی چرخه ی تولید آسفالت توسط مطالعه ی دقیق و مکان یابی بهینه استقرار نیروی انسانی و مکانیکی ، ارتقاء کیفیت آسفالت به وسیله ی آزمایشگاه مجهز مستقر در کارخانه ، رعایت شرایط ایمنی شغلی و بالا بردن درجات بهبود شرایط محیط زیست با توجه به دانش واحد HSEQ مستقر در کارخانه ی تولید آسفالت و ایجاد ارتباط با سازندگان ماشین آلات مرتبط در داخل وخارج کشور ، برقراری ارتباط با پژوهشگران ایرانی و خارجی در راستای بهره وری و بروز رسانی نحوه ی تولید و کیفیت مجصول ، افزایش توجه به سلامت جامعه با حمایت های مالی از تیم های ورزشی در دستور کار این شرکت قرار دارد. مأموریت واحد تحقیق و توسعه (R&D) در شرکت آسفالت کردان بهبود کیفیت محصولات ، ارائه ی محصولات نو مطابق با نیاز روز سازمان ها و قشر مرتبط است که از خروجی آن می توان به تولید آسفالت رنگی و پلیمری در خط تولید آسفالت این شرکت نام برد.