مرحوم روح الله فتحعلی پور
موسس شرکت آسفالت کردان

زاده ۱۳۱۴- وفات ۱۳۹۸