احداث ، بهسازی و روکش

زیر سازی و روسازی خبایانهای شهرک دارویی برکت
زیر سازی و روسازی خیابانهای تعاونی مسکن کارکنان ایران خودرو
احداث و آسفالت محور سیباندره
احداث و آسفالت محور چندار
بهسازی و روکش آسفالت محور نجم آباد اقبالیه
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور هیو
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور آردهه
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور عرب آباد قوهه
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور آران
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور زکی آباد
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور سنقرآباد
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور تهراندشت
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور جوستان
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور آتشگاه
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور برغان
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور نوجان
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور قانلی بلاغ
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور گنگ
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور جارو
بهسازی ، تراش و روکش آسفالت محور نکوجار

تامین و اجرای آسفالت

تامین و اجرای آسفالت معابر شهر جدید هشتگرد – (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران)
تامین و اجرای آسفالت پروژه آماده سازی معابر مسکن مهر نظر آباد(بنیاد مسکن استان تهران)
تامین و اجرای آسفالت دهیاری های ساوجبلاغ
تامین و اجرای آسفالت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی
تامین و اجرای آسفالت دهیارهای تابع شهرستان کرج
تامین و اجرای آسفالت سطح شهر هشتگرد
تامین و اجرای آسفالت سطح شهر جدید هشتگرد
تامین و اجرای آسفالت مناطق کرج
تامین و اجرای آسفالت شهر نظر آباد
تامین و اجرای آسفالت شهر کوهسار
تامین و اجرای آسفالت شهر چهار باغ
تامین و اجرای آسفالت شهر قدس
تامین و اجرای آسفالت شهر گرمدره
تامین و اجرای آسفالت شهر گلسار
تامین و اجرای آسفالت شهر تنکمان
تامین و اجرای آسفالت کنار گذر جنوبی تهران (موسسه عمران صنعت)

گالری فعالیت‌های آسفالت کردان